0896 899 962
   autopars1

eu-icon
program-icon
Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Бенефициент: „АУТОПАРС 2000 ООД” ООД, BG16RFOP002-2.073-10508-C01

Обща стойност: 10 000 лв., от които 8500 лв. европейско и 1500 лв. национално съфинансиране.

Начало: 01.09.2020 г.
Край: 01.12.2020 г.